Eenzaamheid

Je voelt je eenzaam. Je voelt je eenzaam en dat doet pijn. Die pijn, dat rotgevoel kun je goed voelen in je lichaam. Heb je veel te doen, voel je je eenzaamheid minder of niet maar na je werk of aan het einde van de week valt er een stilte en dan kan de eenzaamheid ineens naar boven komen. Je zit thuis, alleen en je voelt de eenzaamheid omhoog komen.

Als na de drukte de stilte valt, komt de pijn van de eenzaamheid omhoog. Geen afspraken, mensen zijn er niet, ze nemen de telefoon niet op en hebben net iets anders. Je doet er alles aan om weg te vluchten van jezelf maar het lijkt wel alsof je er niet aan ontkomt.

Stopt de buitenwereld, begint jouw binnenwereld en in jouw binnenwereld ben je alleen.

De basis van eenzaamheid ligt niet in het geen contact hebben met anderen, de basis van eenzaamheid is geen contact hebben met jezelf, met je bron.

Ook al sta je in een kroeg met 200 man, dan nog kun je je eenzaam voelen. Of het gevoel van eenzaamheid komt omhoog als je na een dag vol mensen in de stilte komt. Het maakt niet uit of je met veel mensen omgaat of niet.
De basis van eenzaamheid ligt niet in het geen contact hebben met anderen, de basis van eenzaamheid is geen contact hebben met jezelf, met je bron. Heb je slecht contact met jezelf, ben je jezelf niet, dan heb je waarschijnlijk ook veel contact met mensen die zichzelf ook niet zijn en dus ook slecht contact met zichzelf hebben. Is niet erg, je kunt er iets aan doen.

Voordat je gaat beginnen met de geleide oefening ga ik je eerst even een algemeen verhaaltje vertellen over eenzaamheid, je alleen voelen en wat dit voor jou betekent. Ook als je dit verhaaltje al een keer gelezen of gehoord hebt is het goed om dit toch nog een keer te lezen of te beluisteren want deze basis kun je niet vaak genoeg herhalen. Wil je echt vooruitgang en wil je je eenzaamheid echt goed aanpakken dan is bewustwording erg belangrijk. Met bewustwording bedoel ik inzien hoe het werkt of je bewust worden van wat er aan de hand is. Wakker worden. Het basisverhaal over eenzaamheid kan je veel bewustwording brengen en het kan zo zijn dat je pas bij de 3e of 7e keer dat je het verhaal beluisterd, het echt tot je doordringt en het kwartje valt.

Je voelt je eenzaam en alleen en dat doet pijn. Die pijn kun je goed voelen en daar wil je vanaf. Ik ga je meteen vertellen dat je nu ook de kans hebt om aan jezelf te werken en door middel van deze oefening doe je dit ook. Je voelt je dus eenzaam maar je werkt wel aan je persoonlijke ontwikkeling en dat betekent dat jij er stap voor stap beter uit gaat komen dan dat het ooit is geweest. Je mag allerlei vrienden en vriendinnen gaan bellen en afspraken gaan maken. Het jezelf en je agenda volboeken gaat je echter niet helpen om de pijn van de eenzaamheid niet meer te voelen, maar ik denk dat je dat diep in jezelf ook wel weet.

Je voelt je eenzaam en het lijkt alsof dat komt doordat  je alleen bent en geen contact hebt met andere mensen om je heen. Dat is niet het geval. Je voelt je nu eenzaam omdat je geen contact hebt met jezelf. Je hebt geen goed contact met jezelf en dat voel je. De pijn van de eenzaamheid is de pijn van het geen contact met jezelf voelen. Je hebt nu geen contact met jezelf, je hebt geen contact met je bron en wat je voelt is het afgesneden zijn van de bron waar je ooit vandaan bent gekomen. Zit je goed in je vel en ben je jezelf dan heb je heel goed contact met je bron en kun je ook goed alleen zijn.

Wil je leren hoe je je gevoel kunt veranderen zodat je je niet meer eenzaam voelt?
Ga dan naar het volledige artikel en de audio-oefening.

Klik hier om je te registreren.


[show_if has_one=”Member 1″]

Sleutelwoord is verbondenheid. Verbondenheid met jezelf, echte verbondenheid met anderen. De verbondenheid herstellen is het uiteindelijke doel van ieder mens, van iedere ziel. Voel jij je echt verbonden met jouw vrienden of is het contact redelijk oppervlakkig? Mmmm…
Allerbelangrijkst is verbondenheid met jezelf. Ben je helemaal jezelf, ben je verbonden met jezelf, dan pas kun je je echt verbinden met een ander, dan pas kun je echt contact maken.

Een stukje basisfilosofie.
Ik ga je nu de basis vertellen van mijn filosofie. Dit is Het Grotere Plaatje van waarom wij tegen dingen aanlopen in ons leven waar wij een rotgevoel van krijgen. In de andere onderwerpen op deze site staat dit verhaal ook, maar dan weer van een andere kant benaderd. Ik raad je aan om de andere theorie ook te lezen, dan wordt het plaatje nog duidelijker.

Schrik niet, we gaan even heel ver terug in de tijd…

Ooit, heel lang geleden was jij als energie nog deel van HGG. Je was nog geen mens, je was nog geen ziel, je was toen nog als energie nog deel van Het Grote Geheel. Toen je deel was van HGG had je contact met alles en iedereen. In Het Grote Geheel was er compleetheid, volledige innerlijke rust en verbondenheid met alle andere energie. In HGG had je contact met alles, met alle andere energie.
Toen werd het tijd voor een individuele missie en werd je als energie afgesplitst van HGG. Je werd eruit gezet en je ging van compleetheid naar incompleetheid, je ging van volledige innerlijke rust naar spanning en je ging van totale verbondenheid naar afgescheidenheid en individualiteit. Het moment dat je afgesplitst werd van Het Grote Geheel was redelijk traumatisch.

Nu ben je individuele energie ofwel een individuele ziel met een lichaam. Vanaf het moment dat je individuele ziel werd en geen deel meer was van HGG  heb je toch altijd de mogelijkheid gehad om contact te hebben met Je Bron, met HGG. Als individuele ziel blijft er als het ware altijd een verbinding  met je bron openstaan. Je kunt dit zien als een hele goede telefoonlijn met je bron. Nu kun je dus ook gewoon goed contact hebben met je bron. Contact hebben met je bron, met HGG heb je door je aandacht naar binnen te richten. Je richt je aandacht naar binnen door je aandacht op je gevoel in je lichaam te richten. Richt je je aandacht echter niet op je binnenwereld, dus op je gevoel maar vooral op de buitenwereld, dan verlies je langzaam maar zeker het contact met jezelf.

Nu, op dit moment voel je je alleen omdat je waarschijnlijk erg gericht bent geweest op de buitenwereld. Je hebt je gericht op de buitenwereld en als er dan een stilte valt dan voel je het niet verbonden zijn met je binnenwereld. Als het lawaai van de buitenwereld stopt kom je in de stilte van je binnenwereld. Is jouw contact met je binnenwereld slecht, voel je ineens dat slechte contact en dat is het gevoel van eenzaamheid. Slecht contact voelen is de leegte, is het aandachtspunt voelen.

Je voelt de leegte in jezelf en dan heb je de neiging om die leegte te willen opvullen met mensen uit de buitenwereld. De leegte in jezelf wil je dan opvullen met iets buiten jezelf. Je kunt nu met 1000 mensen in de kroeg gaan staan maar dat zal alleen maar heel kort even voor afleiding zorgen. De pijn die je nu voelt is bedoeld om jou te laten voelen dat het niet goed voor je is om het contact met jezelf te verliezen. Altijd als jij emotionele pijn en een rotgevoel voelt, heeft dit de bedoeling om jou je aandacht te laten richten op datgene wat pijn doet. Emotionele pijn is bedoeld om jouw aandacht te trekken en als jij dan inderdaad jouw aandacht gaat richten op die pijn die je in jezelf voelt, dan doe je precies datgene waar jouw pijn voor bedoeld is. Je luistert dan naar je lichaam en naar je gevoel en je gaat aandacht besteden aan een van de aandachtspunten in jouw persoonlijke ontwikkeling.

Jij kunt jouw eenzaamheid vanaf nu aan gaan pakken door te werken aan jouw binnenwereld, en daar kan ik je bij helpen.

Op het moment dat het voor jou tijd wordt om aandacht te besteden aan jouw persoonlijke ontwikkeling zul je de juiste impuls ofwel hint krijgen. Emotionele pijn en een rotgevoel zijn hints om naar jezelf en je binnenwereld te kijken.

Je voelt je alleen en eenzaam. Als je geen contact hebt met jezelf, hoe kun je dan goed contact met anderen hebben? Als jij geen contact met jezelf hebt zul je alleen zeer oppervlakkig contact met anderen kunnen hebben en dat zeer oppervlakkige contact zal alles behalve bevredigend zijn. Heb je geen contact met jezelf zal een ander ook nooit kunnen zien wie jij echt bent en zal het voor die ander ook niet echt geweldig zijn.  Als jij alleen maar contact met anderen hebt om je eigen leegte op te vullen met hun aanwezigheid zullen deze mensen vroeg of laat voelen dat je iets van ze moet en dat vinden mensen niet fijn. Mensen gaan je pas echt leuk vinden als jij echt jezelf bent en sterker nog; Als jij echt jezelf bent ga je de mensen naar je toe trekken die goed bij jou passen en waar je het echt goed mee kunt vinden. Ben jij jezelf, heb je weer goed contact met jezelf en met jouw bron dan zullen mensen graag bij je willen zijn omdat ze op een of andere manier voelen dat jij lekker jezelf bent.

Jezelf weer worden, het contact met jezelf herstellen voordat je de buitenwereld weer induikt, daar gaat het nu om. Ga nu voor jezelf maar na; Heb je je de laatste tijd erg op de buitenwereld gericht? Heb je het lekker druk gehad en jezelf volgeboekt? Ben je een denker en was het de laatste tijd erg druk in je hoofd? Veel gedachten? Ben je voor je gevoel altijd onderweg? Ben je voor je gevoel altijd onderweg naar het volgende moment en geniet je eigenlijk nooit echt van de dingen die je doet? Hoeveel tijd heb je de laatste tijd voor jezelf gehad en genomen?  Hoe vaak ben je lekker leeg in je hoofd en ben je niet aan het malen? Je bent overal namelijk zelf bij en de enige die het jou erg druk maakt ben je echt zelf.

Op een gegeven moment valt er een stilte en je voelt de eenzaamheid. Als alle afleiding van de buitenwereld even stilvalt en er even geen indrukken van buitenaf komen dan ben je alleen met je gevoel en voel je de eenzaamheid. Het is normaal om snel bij het rotgevoel van die eenzaamheid weg te willen en afleiding te gaan zoeken in de buitenwereld. De buitenwereld kan dan even voor afleiding zorgen maar de eerstvolgende keer als er weer een stilte valt ben je toch weer aan de beurt en voel je je weer eenzaam.

Nu heb je toegang tot mijn informatie en tot mijn oefeningen en wil je echt van die eenzaamheid af. De grote clue is ook dat als jij de eenzaamheid in jezelf, het slechte contact met jezelf gaat aanpakken, je automatisch weer contact gaat krijgen met andere mensen. Ontwikkel je het contact met jezelf en ga je het aandachtspunt eenzaamheid in jezelf aanpakken zullen de contacten die je met anderen krijgt ook veel leuker worden. Let op mijn woorden: Als jij tijd besteed aan dit aandachtspunt in jouw ontwikkeling zullen mensen jou gaan opzoeken. Leuke mensen waarmee je echt contact kunt hebben. Dat is de magie van het werken met The Greater Intelligence.

Het is helaas echter zo dat er in jouw leven eerst omstandigheden gecreëerd moeten worden, zodat jij het slechte contact met jezelf voelt en daar is stilte voor nodig. Mensen die je niet terugbellen, afspraken die afgezegd worden, mensen die je zijn vergeten, noem het maar op. Soms lijkt het zelfs wel of mensen het voelen dat je hun gezelschap nodig hebt om jezelf op te vullen en je daarom even mijden. Ga je toch vluchten voor de eenzaamheid en ga je allerlei afspraken maken dan zal het contact wat je met die mensen hebt zeer oppervlakkig en onbevredigend worden. Dat is het druk hebben en toch ongelukkig zijn en je eenzaam voelen.

Heb je al een lange tijd het gevoel van eenzaamheid dan is het je alleen voelen voor jou al een lange tijd een belangrijk aandachtspunt. Voel je je vaak alleen en voel je dit al jaren dan is het al jaren jouw prioriteit om het contact met jezelf, het contact met je gevoel en met jouw bron te herstellen. Mijn informatie en mijn oefeningen hebben het doel om je eenzaamheid echt structureel aan te pakken.

De basis van de oefening die we gaan doen is dat ik je ga helpen om weer contact te maken met jezelf, met je eigen gevoel. In de geleide oefening die bij dit onderwerp hoort, gaan we juist naar het rotgevoel toe wat jij in je lichaam kunt voelen als je je eenzaam voelt. Waarschijnlijk is het zo dat je het rotgevoel van eenzaamheid nu ook al hebt en dat is eigenlijk heel erg goed.
Je kunt het allerbeste iets doen aan de oorzaak van een rotgevoel op het moment dat je het rotgevoel hebt. Als je een rotgevoel hebt dan wil dit zeggen dat het onderliggende aandachtspunt wat bij het rotgevoel hoort, actief is. Jij krijgt een rotgevoel, dit rotgevoel is een signaal van je gevoel, van jouw binnenwereld om je aandacht hierop te richten, en het beste is om dat meteen te doen als het gevoel vers is. Eigenlijk is het de normaalste zaak van de wereld dat je juist zo snel mogelijk bij dat rotgevoel van de eenzaamheid weg wilt als dit omhoog komt. Dit gevoel vraagt om jouw aandacht en jij gaat er juist van weg. Voor al jouw aandachtspunten geldt; You can run but you can’t hide.

Daar waar jouw rotgevoel in je lichaam zit, zit de leegte. Daar waar jouw rotgevoel in je lichaam zit, zit de incompleetheid, het aandachtspunt waaraan jij kunt werken. Zoals ik al zei ben jij energie. Alles is energie en jij als mens bent ook energie. De emotionele pijn en het rotgevoel wat je voelt zijn onbewuste energie in jou. Pijn is onbewuste energie omdat jij je nog niet bewust bent waarom die plek pijn doet. Je pijn is onbewuste energie. Je aandachtspunten zijn onbewuste energie. De leegtes die je nog in je hebt en incompleetheden zijn onbewuste energie. De dingen van jezelf die jij niet van jezelf accepteert zijn onbewuste energie. Alle dingen in jou waar jij nog te weinig bewuste aandacht aan hebt besteed zijn onbewuste energie. Onbewuste energie neemt jou mee en heeft grote invloed op jouw leven zonder dat je je daar van bewust bent. Het gaat automatisch en onbewust.

Wat is dan bewuste energie? De dingen in het leven waar jij goed in bent, de dingen waarin jij helemaal jezelf kunt zijn is jouw bewuste energie. Alles wat jij vanuit je hart van jezelf accepteert is bewuste energie. Onvoorwaardelijke liefde is bewuste energie, volledige innerlijke rust is bewuste energie.
Je echt vanuit jezelf gelukkig voelen is bewuste energie. Geluk is bewuste energie. Helemaal in het NU zijn is bewuste energie. Ga voor jezelf na; wat gaat mij moeiteloos af en het maakt niet uit wat het is.

De bedoeling van deze cd is om jou bewuster te maken van jezelf en om de bewuste energie in jou te activeren en omhoog te halen. Bewust worden betekent wakker worden, zien wat er eigenlijk aan de hand is, stilstaan bij jezelf.
De bedoeling van deze cd is om bewuste energie in onbewuste energie te brengen. Ik ga jou helpen om met jouw eigen bewuste aandacht en energie jouw onbewuste energie op te lossen. Ik kan je helpen, maar je zult het zelf moeten doen. Ik heb deze oefening gemaakt, maar jij moet zelf de tijd nemen om hem te doen. Het allerbelangrijkste is dat je echt graag wilt. Als je hard genoeg wilt kun je alles bereiken. De bewuste energie die jij in je hebt is onmeetbaar sterk en kan moeiteloos alle onbewuste energie in jou veranderen in bewuste energie en dus in een goed gevoel.
Een goed gevoel, daar draait het uiteindelijk om. Een goed gevoel, dat is goed voelen en dus goed je eigen lichaam voelen. Een goed gevoel is goed in je lichaam zitten en letterlijk en figuurlijk goed in je vel zitten. Een goed gevoel is goed contact met jezelf en leven vanuit jezelf, niet leven naar de regeltjes van de groepen mensen waar je mee omgaat, niet leven naar wat je denkt wat anderen willen.

Je slecht voelen is letterlijk jezelf slecht voelen, slecht je lichaam voelen, slecht in je lichaam zitten, slecht in je vel zitten. Zit je niet goed in je vel, voel je jezelf  niet goed, en heb je je aandacht teveel gericht op de buitenwereld. Iedereen wil er graag bij horen en het is heel verleidelijk om je plezier te halen bij andere mensen. Erbij horen, enzovoort enzovoort.

Als jij weer goed contact maakt met jezelf en met je bron dat kun je contact hebben met alles waar jij contact mee wilt hebben. As within, so without. Je innerlijk straal je naar buiten uit. Zoals je je van binnen voelt, straal je ook naar anderen uit. Heb je contact met jezelf, dan zul je dit terugzien in het contact met anderen. Is het contact met jezelf goed, dan is het contact met anderen goed.
As within, so without.

Je eenzaam en alleen voelen lijkt slecht contact hebben met de buitenwereld maar is slecht contact hebben met jezelf. Ben je eenzaam dan ben je niet jezelf, dan heb je slecht contact met jezelf. Ben je niet jezelf, ben je niet aantrekkelijk. Ben je helemaal jezelf, zit jij goed IN je vel, dan ruiken mensen dit en willen ze heel graag bij je zijn. De oefening die we gaan doen heeft het doel om het contact met jezelf weer te herstellen. Hoe herstel je het contact met jezelf? Door met je eigen aandacht naar je eigen lichaam te gaan. Als je je eenzaam voelt dan geeft dat een rotgevoel in je lichaam. Het rotgevoel wat je dan hebt kun je eenzaamheid noemen. Ga nu voor jezelf maar na hoe eenzaamheid voor jou voelt. Wat voel je als je eenzaam bent en waar voel je dat in je lichaam.

Daar waar het rotgevoel in je lichaam zit daar zit de eenzaamheid. Daar waar het rotgevoel in je lichaam zit, daar zit het aandachtspunt en de leegte die je eenzaamheid kunt noemen. Jij bent individuele energie ofwel een ziel. Je lichaam is de uiting van jouw ziel. Jouw lichaam is dus een energieveld. Ergens in dat energieveld heb jij dat rotgevoel. Op de plek in het energieveld waar jij het rotgevoel hebt, daar zit de leegte, daar zit het aandachtspunt waar jij jouw aandacht op moet gaan richten. En ik ben natuurlijk bij je, dan hoef je er niet alleen naartoe.

In de oefening ga ik je helpen jouw aandacht te richten op het gevoel in je lichaam. Richt jij jouw bewuste aandacht op de leegte in je lichaam dan heel je jezelf. Jouw bewuste aandacht is een hele sterke helende kracht en met jouw bewuste aandacht kun je jouw eenzaamheid helen. Je verstand heeft de neiging om je aandacht weer uit je lichaam weg te halen en je verstand wil graag geprikkeld worden door de buitenwereld. Mensen bellen, tv, internet. De oefening is een audio oefening waarin ik met mijn stem jou begeleid om erbij te blijven. Dit voorkomt dat jouw verstand en het constante denken er weer met jouw aandacht vandoor gaan.

Alles wat ik je vertel weet je al. Als ik jou iets vertel dan is het enige wat ik doe de kennis die jij al in je hebt losmaken. Des te meer kennis er in jou losgemaakt wordt, des te beter contact jij weer met jezelf zult krijgen. Het is niet heel belangrijk dat je alles met je verstand snapt, het is veel belangrijker dat je je goed voelt bij wat ik zeg. Het is dus belangrijker dat je gewoon voelt dat wat ik zeg goed is voor jou, ondanks dat je het nog niet allemaal snapt. Het is ook niet erg als je moe wordt als je naar mijn geleide oefening luistert. Dit betekent dat er heel veel in je losgemaakt wordt, inclusief oude vermoeidheid die er nu nog in je lichaam zit. Als je tijdens het beluisteren van de geleide oefening in slaap valt is dit ook goed omdat jouw energieveld de juiste informatie en energie uit de oefening oppikt. Je verstand luistert met jouw oren. Jouw onderbewustzijn en je ziel luisteren altijd, ook als je slaapt.

Zoals je op mijn site kunt zien schrijf ik over verschillende onderwerpen die iemand stress en spanning en een rotgevoel kunnen geven. Voor ieder onderwerp schrijf ik aparte teksten maar uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer en dat is weer gaan voelen in plaats van veel te veel nadenken. Over wat ik schrijf hoef je helemaal niet te gaan nadenken. Ga lekker relaxen en als jij extra inzicht nodig hebt dan krijg je dat vanzelf, je hoeft daar alleen maar om te vragen.

Ik wens je veel succes bij het weer contact maken met jezelf en met het ontmoeten van je nieuwe vrienden.

[/show_if]